NASA’s SLS: Een onbetaalbaar project?

NASA’s SLS: Een onbetaalbaar project?
NASA's SLS wordt naar het lanceerplatform gebracht

Een recent rapport van het Government Accountability Office (GAO) heeft de aandacht gevestigd op de financiële uitdagingen van NASA’s Space Launch System (SLS) raketprogramma. Volgens dit rapport zijn de huidige kosten van het SLS-programma onhoudbaar.

Transparantie in kosten SLS

Het GAO heeft serieuze zorgen geuit over NASA’s beslissing om de productiekosten van de SLS-raketonderdelen, waaronder de kernfasen en raketmotoren voor toekomstige lanceringen, niet te meten. In plaats daarvan heeft NASA aangegeven de productiekosten en betaalbaarheid van het SLS-programma te willen monitoren via een vijfjarige productie- en bedrijfskostenschatting. Deze methoden zijn echter volgens het rapport “slechte instrumenten” om een kostenbasis voor het SLS-raketprogramma vast te stellen.

Het rapport wijst ook op zorgen over de ontwikkelingskosten van toekomstige hardware voor het SLS-programma en de mogelijke vertragingen van de Artemis-missies. Er wordt gesuggereerd dat de Artemis II-missie, een bemande vlucht rond de Maan, waarschijnlijk niet eerder dan 2025 zal plaatsvinden. Verdere vertragingen zijn te verwachten voor de daaropvolgende missies.

NASA’s plan voor kostenreductie

Ondanks de uitdagingen erkent NASA de noodzaak om de betaalbaarheid van het SLS-programma te verbeteren. Ze hebben een vierstappenplan voorgesteld om de kosten van het SLS-raketprogramma op termijn te verlagen:

  1. Stabiliseer het vluchtschema
  2. Realiseer efficiëntieverbeteringen door ervaring
  3. Stimuleer innovatie
  4. Pas acquisitiestrategieën aan om kostenrisico’s te verminderen

Hoewel deze doelen ambitieus klinken, maakt het rapport duidelijk dat ze voorlopig vooral aspiraties zijn. NASA heeft enige vooruitgang geboekt bij de implementatie van deze strategieën, maar het is nog te vroeg om hun effect op de kosten volledig te beoordelen.

Het is duidelijk dat NASA voor grote uitdagingen staat met betrekking tot de kosten van het SLS-programma. Hoewel ze stappen ondernemen om de kosten te beheersen en te verminderen, blijft het de vraag of deze inspanningen voldoende zullen zijn om het programma betaalbaar en haalbaar te maken voor de toekomst.